06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2022

facebook

týmy:
Závodu se účastní čtyřčlenné smíšené týmy.

start a cíl závodu:
Závod startuje první den ráno (cca 6:00 - 8:00) na neznámém místě, kam jsou týmy přepraveny z místa srazu. Start je hromadný.
Poloha cíle a časový limit pro jeho dosažení jsou stanoveny v plánu závodu, který týmy obdrží na startu. Časový limit může být předem avizován v propozicích závodu (obvykle bývá cca 85hod).

trasa závodu:
Závod je rozdělen do etap (pěší, cyklo, loď...). Začátek a konec jednotlivých etap i jejich vlastní trasa jsou vymezeny pomocí kontrolních stanovišť, neboli kontrol. Kontroly jsou zakresleny v plánu závodu. Kontroly je nutné zdolávat v pořadí, jak jsou seřazeny v plánu, a zároveň není možné žádnou kontrolu vynechat.

kontrolní stanoviště:
Na kontrolních stanovištích se týmy zapisují do připravených archů, kam zároveň uvádějí čas zdolání kontroly. Je tak možné sledovat odstup od soupeřů před sebou, zároveň však není zřejmý náskok na týmy v závěsu.

pohyb na trase:
Při zdolávání jednotlivých kontrol si týmy samy určují trasu pohybu. K navigaci se standardně využívají poskytnuté mapové podklady, buzola a případně výškoměr. Mohou nastat i situace, kdy je nutná navigace bez mapy. Týmy si samy volí kde, kdy a jak dlouho budou spát, odpočívat či jíst.

speciální dovednosti:
Některé vybrané kontroly jsou umístěny způsobem, že jejich závěrečné zdolání vyžaduje specifické dovednosti. Může jít o nutnost slanit skalní stěnu či přeplavat na ostrov. Může jít ale také o obtížně identifikovatelné kontrolní stanoviště, jehož nalezení výrazně urychlí dobrá taktika a komunikace v týmu.
Pozn. jmenovitě skalnímu lezení se tým může vyhnout za cenu obejití terénní překážky oklikou, případně za cenu časové penalizace v podobě nucené přestávky.

výbava:
V závodě je stanovena povinná a zakázaná výbava (viz Propozice). Zakázané jsou zejména GPS zařízení.
Výbavu je možné v průběhu závodu improvizovaně doplňovat, zbavovat se jí, případně ji též ponechat kdekoliv na trase a později se pro ni vrátit.
Přeprava některé výbavy během závodu (např. cyklo, skalní lezení) a poskytnutí speciální výbavy pro lodní etapy a pro lezecké disciplíny je zajištěna ze strany organizace závodu (viz Propozice).

podpora a pomoc třetí osobou:
Předem domluvená podpora, přivolaná pomoc známého či získávání informací od známého je zakázáno. Naopak je možné vyhledat pomoc nahodilou (typicky například poskytnutí informace, materiální pomoci, jídla či noclehu, pomoc při opravě apod).

odstoupení ze závodu:
Odstoupení jediného člena týmu znamená konec v závodě pro celý tým.

určení pořadí v cíli:
O umístění v závodě rozhoduje čas potřebný k dosažení cíle závodu při splnění všech předepsaných kontrol. Čas se počítá non-stop od okamžiku startu.

ceny:
Vítězný tým se stává držitelem putovního poháru. Jména vítězů budou na poháru vyryta.


Informace na této stránce jsou výtahem z kompletních pravidel, které je možné stáhnout zde:

  Pravidla.pdf

konec