06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2022

facebook

Registrujte se emailem na adrese dominik.ales@seznam.cz

V emailu uveďte název týmu, jména všech čtyř členů týmu, kontaktní email a telefon.

Po odeslání registrace bude tým do 24hod zařazen na startovní listinu (v pořadí, v jakém přijdou jednotlivé registrace). Při zařazení na startovní listinu bude současně na kontaktní email odeslána instrukce k zaplacení zálohy startovného převodem na účet. Platba z Vaší strany musí být připsána na účet příjemce nejpozději do 4 pracovních dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Registrace se pak stává potvrzenou. V opačném případě bude tým ze startovní listiny vyřazen.

Kapacita závodu je stanovena na 8 týmů.

Týmy registrované v pořadí deváté a pozdější budou evidovány jako náhradníci. V případě posunu týmu z pozice náhradníka do závodu bude tým kontaktován.

startovné:
Startovné bude rozpočítáno na jednotlivé týmy dle skutečných nákladů. Předem se vybírá záloha 7000 kč/tým. Po závodě budou náklady vyúčtovýny a týmy budou buď hradit doplatek, nebo jim bude vrácen přeplatek.
Startovné zahrnuje přípravu a zajištění průběhu závodu, vybavení pro lodní disciplíny, nocleh před závodem a po závodě.
Startovné nezahrnuje dopravu závodníků, nocleh během závodu, stravu, osobní výbavu.

storno:
V případě zrušení účasti po přihlášení se záloha nevrací.

konec