06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2022

facebook

vítězové: Světlušky z Montmarteru: Dominik Aleš, Martin Janíček, Jan Mikšátko, Petra Pohanková

lokalita: Česká republika: Šumava, Český les

trasa je značena jen jako spojnice kontrolních stanovišť vzdušnou čarou  /  www.mapy.cz pěší cyklo kanoe

konec